نویسنده = کلینی ممقانی، ناصر
تعداد مقالات: 3
2. استفاده از مهندسی کانسی در بررسی تصویر ذهنی برندهای تلفن‌همراه در بین طراحان جوان ایرانی

دوره 19، شماره2، تابستان 1393، صفحه 83-90

مهدی اصل فلاح؛ ناصر کلینی ممقانی؛ سینا خلخالی


3. بررسی میزان انطباق جهت سطوح و حرکت چشم انسان در درک تصویر بر اساس روانشناسی گشتالت*

دوره 18، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 75-84

ناصر کلینی ممقانی؛ میرهادی سیدعربی؛ حسین ناصر الاسلامی