نویسنده = شیخی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه کتیبه ها و آرایه های تزیینی مسجد جامع خوارزمشاهی گناباد

دوره 24، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 77-88

علیرضا شیخی؛ زینب خلوصی راد


2. خوانشی بر نقاشی‌های دیواری حمام مهدی‌قلی‌بیگ مشهد

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 39-52

علیرضا شیخی؛ مینا دشتبانی ملک آبادی