نویسنده = بهمن نامور مطلق
اسطوره‌شناسی تمثیلی آرایه‌‌های کاخ چهلستون اصفهان

دوره 28، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 93-104

10.22059/jfava.2022.331019.666799

ساینا محمدی خبازان؛ سید امیر سعید محمودی؛ بهمن نامور مطلق؛ سعید حقیر


تحلیل معنای قالیچه محرابی «سلیمان نبی» با روش آیکونولوژی

دوره 26، شماره 3، آذر 1400، صفحه 99-108

10.22059/jfava.2021.315566.666629

ساحل عرفان منش؛ یعقوب آژند؛ بهمن نامور مطلق