نویسنده = فهیمی فر، اصغر
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نقوش گلیم سفره کردی شمال خراسان

دوره 25، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 111-124

اعظم صفی پور؛ اصغر فهیمی فر


3. تصویر، ایماژ (پی انگاره) و ادراک بصری

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-12

عارفه صرامی؛ اصغر فهیمی فر


4. "بررسی تطبیقی نگاره‌هایی از کهن‌ترین شاهنامه‌ی جهان با شاهنامه‌های مکتب شیراز اینجو (725-758ه.ق)"

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 63-74

معصومه عباچی؛ اصغر فهیمی فر (نویسنده مسوول)؛ محمود طاووسی