نویسنده = چوپانکاره، وحید
تعداد مقالات: 4
1. طراحی افردنس چند سطحی به منظور ارتقاء کاربردپذیری محصولات تعاملی؛ مطالعه موردی: دستگاه خودپرداز

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 103-112

ابراهیم باقری طالقانی؛ رضا افهمی؛ وحید چوپانکاره


2. بررسی تاریخی و کارکردی تولیدات روشنایی شاخص باوهاوس

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 103-114

وحید چوپانکاره؛ مریم حبیبی


4. بررسی هویت معنوی مبتنی بر صفات در طراحی محصول

دوره 20، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 73-84

زهرا قدوسی نژاد؛ مهران فاطمی نیا؛ وحید چوپانکاره