کلیدواژه‌ها = هرمنوتیک
گذر معنا از نگاره به فرانگاره

دوره 23، شماره 3، مهر 1397، صفحه 13-20

10.22059/jfava.2018.247522.665824

مازیار زند؛ سعید زاویه؛ امیر نصری


مرگِ زمان، و هرمنوتیکِ عکسِ اجتماعی

دوره 17، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 5-12

10.22059/jfava.2013.30062

محمد حسن پور؛ علیرضا نوروزی طلب