کلیدواژه‌ها = نمادشناسی
نمادشناسی و گونه شناسی شیرسنگی های ایران با تأکید بر نقوش و خطوط پیرامونی.

دوره 27، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 103-113

10.22059/jfava.2021.320212.666665

روح اله رحمانی؛ سید عبدالمجید شریف زاده؛ مهدی امرایی


تحلیل نمادشناسی نقوش سنگ مزارات اسلامی موزه شهر اهر

دوره 25، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 71-86

10.22059/jfava.2018.266150.666028

مهدی کاظم پور؛ مهدی محمدزاده؛ شهریار شکرپور