تعداد مقالات: 445
401. تحلیل و بازشناسی نمادگرایانۀ نقوش مشترک منسوجات ساسانی و آل‌بویه

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 103-116

ابوالفضل صادقپور فیروزآباد


404. طراحی افردنس چند سطحی به منظور ارتقاء کاربردپذیری محصولات تعاملی؛ مطالعه موردی: دستگاه خودپرداز

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 103-112

ابراهیم باقری طالقانی؛ رضا افهمی؛ وحید چوپانکاره


407. هدایت فرایند طراحی محصول از طریق نظام فرایندی چکیده

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 109-120

امیر مسعود فریدی زاد؛ حسن رضوان


409. طراحی محصول با تکیه بر کارکردهای پروتوتایپ

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 113-122

امیر مسعود فریدی زاد


411. تحلیل و بررسی نقش رویکرد احساس گرا در طراحی تایپفیس فارسی

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 115-124

صداقت جباری؛ مسعود محمدزاده


413. پیام رسانی فضای منفی در پوستر

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 117-124

مطهره سراج؛ زهرا رهبرنیا


414. سرآغاز عکاسی در ایران (درآمدی انتقادی بر تاریخ عکاسی ایران در دوره‌ی ناصری)

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 125-134

حسن زین الصالحین؛ نعمت‌الله فاضلی


415. طراحی برای پایداری اجتماعی از طریق سیستم‌های خدمت- محصول

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 137-149

امیر مسعود فریدی زاد؛ سارا هاتف


416. تاثیر فرهنگ بر طراحی محصول

دوره 1، شماره 40، زمستان 1388، صفحه 109-117


419. به کارگیری مولفه های طراحی ترغیبی در ساختار محصولات آموزشی کودکان (مطالعه موردی: آموزش نگهداری گیاهان)

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 113-125

مریم خلیلی؛ الهام عتیقی لرستانی؛ جمشید امامی


420. بافت در نقاشی سه پایه‌ای، از منظر دانش حفظ و مرمت آثار هنری

دوره 2، شماره 41، بهار 1390، صفحه 115-125

علی نعمتی بابای لو؛ حمید فرهمند بروجنی


421. ترکیب ابزارهای پرسونا و نقشه سفر کاربر در فرایند طراحی خدمات

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 115-125

امیر مسعود فریدی زاد؛ سعید علیاری


422. بررسی توصیفی مقالات تطبیقی در نشریه هنرهای ‌تجسمی (هنرهای‌ زیبا سابق) از سال 1390 تا 1396شمسی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 115-122

بهمن فیزابی؛ ساسان سامانیان؛ اصغر حاجی محمدی


423. پرتره‌ هایی ماندگار، از عکاس گمنام قاجار

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 117-130

محمد ستاری؛ شکوفه بیاتی.


424. تبیین فرآیند و مزایای حاصل از طراحی خدمات با رویکرد مشارکتی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 119-129

معصومه اسماعیل زاده؛ زهرا قدوسی نژاد؛ مهران فاطمی نیا