نویسنده = رهبرنیا، زهرا
تعداد مقالات: 3
1. پیام رسانی فضای منفی در پوستر

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 117-124

مطهره سراج؛ زهرا رهبرنیا