نویسنده = گودرزی، مصطفی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه تطبیقی بانددِسینه های فرانسه و بلژیک از لحاظ بصری

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 47-60

مصطفی گودرزی؛ یاسمن امامی


2. تأملاتی در باب نسبت «حکمت هنراسلامی» و «فلسفه هنر اسلامی»

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 13-24

زهره کرامت؛ مصطفی گودرزی


3. تغییرات زاویه دید و همبستگی آن با دگرگونی های معنایی در هنرهای دیداری

دوره 3، شماره 46، پاییز 1390، صفحه 5-14

مهرداد صدقی؛ حبیب الله آیت اللهی؛ مصطفی گودرزی


4. نوع لباس و نمادهای رنگ در عرفان اسلامی

دوره 2، شماره 44، پاییز 1390، صفحه 5-14

مریم مونسی سرخه؛ فریده طالب پور؛ مصطفی گودرزی