نویسنده = دادور، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 4
2. تبیین نسبت «بافت محورانه» میان زیبایی‌شناسی و اخلاق در گرافیک تجاری

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 37-46

فاطمه مرسلی توحیدی؛ ابوالقاسم دادور


3. بررسی نقشمایه های مردانه در تمدن ایلام (از اوایل هزاره سوم تا اواسط هزاره اول ق م)

دوره 19، شماره2، تابستان 1393، صفحه 17-26

ابوالقاسم دادور؛ علی صادقی طاهری


4. پوشاک ایرانی ایزد مهر، نمادی شرقی در فرهنگ و تجلیات میترا در غرب

دوره 18، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-13

ابوالقاسم دادور؛ سید علی میرعمادی