کلیدواژه‌ها = هنر ساسانی
بررسی تأثیرات نقاشی ساسانی بر دیوارنگاره‌های سغدی

دوره 17، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 23-32

10.22059/jfava.2013.30064

ابوالقاسم دادور؛ محمد معین¬الدینی؛ الهام عصارکاشانی


نقوش ساسانی و اسلامی بر روی دستبافته بایو

دوره 2، شماره 44، مهر 1390، صفحه 23-32

علیرضا طاهری