کلیدواژه‌ها = نقاشی ایرانی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی مولفه های تعاملی فرم و متن در ساختار زیباشناسانه آثار نقاشی ایران

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 23-32

اصغر کفشچیان مقدم؛ کریم اله خانی


5. سوگواری بر شوی لیلی (مطالعه تطبیقی شعر و نگاره)

دوره 1، شماره 38، تابستان 1388، صفحه 25-32

زهرا رهنورد؛ فاطمه منتظری