کلیدواژه‌ها = هنر معاصر
تحلیل گفتمان «از آن خودسازی» تاریخ در هنر انتقادی هنرمندان آمریکایی آفریقایی‌تبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22059/jfava.2023.361595.667143

ترنم تقوی؛ مصطفی گودرزی