کلیدواژه‌ها = سنگ قبر
معرفی و مطالعه تطبیقی، توصیفی سنگ قبرهای سلجوقی موزه گُرده میمه(اصفهان)

دوره 27، شماره 3، آذر 1401، صفحه 89-98

10.22059/jfava.2022.278746.666193

حمید پورداود؛ حسن کریمیان؛ زهرا شهبازی تبار


بررسی تطبیقی نقش مایه فرشته در سنگ قبور آرامگاه ارامنه و تخت فولاد اصفهان

دوره 23، شماره 3، مهر 1397، صفحه 83-92

10.22059/jfava.2018.227470.665609

علی خدادادی؛ نینا صفی خانی؛ سید ابوتراب احمدپناه


نشانه شناسی نقوش سنگ قبور قبرستان تخت فولاد اصفهان

دوره 19، شماره 4، دی 1393، صفحه 67-76

10.22059/jfava.2014.55422

نینا صفی خانی؛ سید ابوتراب احمدپناه؛ علی خدادادی