نویسنده = مراثی، محسن
تعداد مقالات: 6
1. ماهیت فضا و زمان در آثار چند رسانه ای کتی پاترسون

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-30

راضیه مختاری دهکردی؛ احمد نادعلیان؛ محسن مراثی


3. بررسی عملکرد «عنوان» در انتقال و دگرگونی مفهوم در آثار تجسمیِ هنر مفهومی

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 95-108

بهروز سهیلی اصفهانی؛ محسن مراثی


4. بررسی ویژگی های تزیینی قرآن نگاری مکتب شیراز عصر صفوی

دوره 20، شماره 1، بهار 1394، صفحه 13-24

ندا شفیقی؛ محسن مراثی


6. مطالعه تطبیقی تصاویر نسخ چاپ سنگی و کاشی‌های مصور دوره قاجار

دوره 18، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-14

فاطمه جباری؛ محسن مراثی