نویسنده = فریدی زاد، امیر مسعود
تعداد مقالات: 4
1. طراحی محصول با تکیه بر کارکردهای پروتوتایپ

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 113-122

امیر مسعود فریدی زاد


2. ترکیب ابزارهای پرسونا و نقشه سفر کاربر در فرایند طراحی خدمات

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 115-125

امیر مسعود فریدی زاد؛ سعید علیاری


3. هدایت فرایند طراحی محصول از طریق نظام فرایندی چکیده

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 109-120

امیر مسعود فریدی زاد؛ حسن رضوان


4. طراحی برای پایداری اجتماعی از طریق سیستم‌های خدمت- محصول

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 137-149

امیر مسعود فریدی زاد؛ سارا هاتف