نویسنده = فریدی زاد، امیر مسعود
طراحی مسئولانه، طراحی محصول با هدف کمک به روان درمانی

دوره 26، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 111-122

10.22059/jfava.2020.302986.666478

سعید علیاری؛ مهسا چینی کار؛ امیر مسعود فریدی زاد


هدایت فرایند طراحی محصول از طریق نظام فرایندی چکیده

دوره 22، شماره 3، مهر 1396، صفحه 109-120

10.22059/jfava.2017.63173

امیر مسعود فریدی زاد؛ حسن رضوان


طراحی برای پایداری اجتماعی از طریق سیستم‌های خدمت- محصول

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 137-149

10.22059/jfava.2017.61018

امیر مسعود فریدی زاد؛ سارا هاتف