کلیدواژه‌ها = بازنمایی
مطالعه اقتباس ادبی در عکاسی صحنه پردازی شده ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.22059/jfava.2022.331316.666800

پویا زمانیان


هنر آبستره و حذف روایت

دوره 19، شماره 4، دی 1393، صفحه 15-24

10.22059/jfava.2014.55416

ویدا فرهمند؛ سعید حقیر