کلیدواژه‌ها = بازنمایی
از کلاسیک به فراکلاسیک:جستاری در جایگاهِ مخاطب در رویکردِ دومینیک مَک آیوِر لوپِس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22059/jfava.2023.353919.667040

حامد زمانی گندمانی؛ محمد ستاری؛ حسن بلخاری قهی


هنر آبستره و حذف روایت

دوره 19، شماره 4، دی 1393، صفحه 15-24

10.22059/jfava.2014.55416

ویدا فرهمند؛ سعید حقیر