کلیدواژه‌ها = خوشنویسی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل فرم و ترکیب‌بندی در خط نستعلیق بر اساس اصول نظریه گشتالت

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 27-36

حسین رضوی فرد؛ حسنعلی پورمند؛ رضا افهمی


2. آموزش خوشنویسی، به مثابه نسخه کامل آموزش سنتی هنر

دوره 20، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 51-62

احد روان جو


3. آسیب شناسی نظام‌های فاصله‌گذاری در تایپ‌فِیس‌های فارسی

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-17

صالح الهی؛ عبدالرضا چارئی