کلیدواژه‌ها = خوشنویسی
تعداد مقالات: 7
1. راقم التصویر: بررسی ویژگی‌های رقم‌های میرزا علی‌قلی خوئی، هنرمند سیاه‌قلم‌کار عهد قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

علی بوذری؛ محمد گودرزی


2. تصوف و عرفان در مقام ویژگی گفتمانی رساله‌های خوشنویسی سده‌های هشتم تا یازدهم هجری

دوره 26، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 115-124

محمود وطن‌خواه خانقاه؛ امیر مازیار


3. تحلیل گفتمان علمی- هندسی در رساله‌های خوشنویسی اسلامی سده‌های چهارم تا هشتم هجری

دوره 25، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 63-72

محمود وطن‌خواه خانقاه؛ امیر مازیار


4. تحلیل فرم و ترکیب‌بندی در خط نستعلیق بر اساس اصول نظریه گشتالت

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 27-36

حسین رضوی فرد؛ حسنعلی پورمند؛ رضا افهمی


5. آموزش خوشنویسی، به مثابه نسخه کامل آموزش سنتی هنر

دوره 20، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 51-62

احد روان جو


6. آسیب شناسی نظام‌های فاصله‌گذاری در تایپ‌فِیس‌های فارسی

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-17

صالح الهی؛ عبدالرضا چارئی