نویسنده = مریم بختیاریان
تعداد مقالات: 5
2. مواجهه‌ی گفتمان هنری و اقتصادی در هنرهای تجسمی

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 57-64

مریم بختیاریان


4. فرمالیسم از نگاه کلایو بل و نیکلاس لومان

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 13-18

مریم بختیاریان


5. رویکردی متفاوت به دیگری در هنر: با یک رویکرد لومانی

دوره 18، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-10

مریم بختیاریان