نویسنده = مهران فاطمی نیا
چیدمان فضایی پارک‌های شهری؛ تعیین نقاط القا کننده حس ترس از جرم (مطالعه موردی: پارک تپه باشی شهر نقده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.22059/jfava.2023.363563.667165

احمد فرخنده؛ مهران فاطمی نیا؛ زهرا حسین قلی پور


بررسی هویت معنوی مبتنی بر صفات در طراحی محصول

دوره 20، شماره 4، دی 1394، صفحه 73-84

10.22059/jfava.2015.57015

زهرا قدوسی نژاد؛ مهران فاطمی نیا؛ وحید چوپانکاره