کلیدواژه‌ها = مخاطب
تحلیل هنر تعاملی با رویکرد پدیدار شناسانه از منظر مرلوپونتی

دوره 23، شماره 4، دی 1397، صفحه 5-12

10.22059/jfava.2018.249001.665847

محمد جواد صافیان؛ هما نوزاد؛ حسین اردلانی


تکوین معیارهای زیبایی‌شناسی صفحات وب ایران

دوره 19، شماره2، مرداد 1393، صفحه 57-68

10.22059/jfava.2014.51440

سمیه مهریزی‌ثانی؛ محمد خزایی


ارزیابی دیوارنگاری معاصر تهران از دیدگاه مخاطب

دوره 2، شماره 41، فروردین 1390، صفحه 63-70

اصغر کفشچیان مقدم؛ یواف دارش؛ سمیرا رویان