کلیدواژه‌ها = نقوش
بررسی انسان شناختی نقوش سفال «کلپورگان» سراوان

دوره 23، شماره 4، دی 1397، صفحه 71-80

10.22059/jfava.2018.249825.665854

مینا شیرانی؛ اصغر ایزدی جیران؛ برایان اسپونر؛ مریم کوهستانی


مطالعه نقش‌مایه‌های هندسی در سفالینه‌های دوران میانی اسلام

دوره 22، شماره 4، دی 1396، صفحه 87-100

10.22059/jfava.2017.64030

خدیجه شریف کاظمی؛ فخرالدین محمدیان؛ سید رسول موسوی حاجی


سیر تحول ویژگی‌های نقوش ظروف سفالین تمدن حصار

دوره 4، شماره 50، آبان 1391، صفحه 15-22

10.22059/jfava.2012.28934

پریسا رضایی؛ سید ابوتراب احمدپناه


جام شوش، جامی پر از رمز و راز

دوره 2، شماره 43، مرداد 1390، صفحه 45-56

فرانک کبیری؛ بهاره براتی