کلیدواژه‌ها = طراحی محصول
بررسی هویت معنوی مبتنی بر صفات در طراحی محصول

دوره 20، شماره 4، دی 1394، صفحه 73-84

10.22059/jfava.2015.57015

زهرا قدوسی نژاد؛ مهران فاطمی نیا؛ وحید چوپانکاره


بررسی نقش محصول به عنوان واسطة منطقی بین طراح و استفاده گر

دوره 2، شماره 42، تیر 1390، صفحه 67-74

سیدمحمد خلیل اثنی عشری؛ سیدهاشم مسدد


ارزیابی کاربر و کارکرد محصول با رویکرد طراحی تعاملات

دوره 2، شماره 41، فروردین 1390، صفحه 95-104

ناصر کلینی ممقانی؛ الهام مرشدزاده


طراحی احساس گرا مطالعه ی سلیقه ی جوانان ایرانی در خصوص رنگ

دوره 1، شماره 38، تیر 1388، صفحه 97-104

یاسمن خداداده؛ صدف رستم خانی