کلیدواژه‌ها = طراحی صنعتی
خوانشی بر پنداره لذت در طراحی‌صنعتی

دوره 26، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 37-48

10.22059/jfava.2020.289398.666323

محمد رزاقی؛ سمیه افراشته


بررسی تاریخی و کارکردی تولیدات روشنایی شاخص باوهاوس

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 103-114

10.22059/jfava.2017.233409.665664

وحید چوپانکاره؛ مریم حبیبی


روش شناسی طراحی صنعتی در عصر پسامدرن (با تکیه بر تجارب آلساندرو مندینی)

دوره 2، شماره 44، مهر 1390، صفحه 71-82

نسیم کوچک پور؛ رضا افهمی؛ مجتبی انصاری


به سوی راهکاری برای طراحی فرهنگ محور

دوره 2، شماره 42، تیر 1390، صفحه 57-66

علیرضا اژدری؛ امیرمسعود فریدی زاد؛ پارسا کامه خوش


بررسی نقش محصول به عنوان واسطة منطقی بین طراح و استفاده گر

دوره 2، شماره 42، تیر 1390، صفحه 67-74

سیدمحمد خلیل اثنی عشری؛ سیدهاشم مسدد


هویت سازمانی در هزاره ی سوم و نقش طراحان ایرانی در آن

دوره 1، شماره 38، تیر 1388، صفحه 105-116

علی فرجی؛ رضا گنجوی