کلیدواژه‌ها = قاجار
تعداد مقالات: 5
1. شمایل‌نگاری مذهبی قاجار در سایة تأثیرات فرهنگ غرب (نمونة مطالعاتی: قاب آینة زیرلاکی، اثر محمداسماعیل نقاش‌باشی اصفهانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

حسن عزیزی؛ علیرضا بهارلو


3. مقایسه انگاره‌های شهریاری در چند نگاره از شاهنامه عمادالکتاب از منظر رودلف آرنهایم

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 31-40

آمنه مافی تبار؛ فاطمه کاتب؛ منصور حسامی کرمانی


4. بررسی و تحلیل نقش‌برجسته‌های قاجاری مجموعه‌ سنگ تاق‌بستان، کرمانشاه*

دوره 19، شماره2، تابستان 1393، صفحه 27-36

محمد مرتضایی؛ مریم دهقان؛ یداله حیدری باباکمال


5. بررسی و معرفی نسخه مصور چاپ سنگی خاله سوسکه

دوره 4، شماره 47، بهار 1391، صفحه 67-74

رضوان علی بیگی