کلیدواژه‌ها = قاجار
تعداد مقالات: 7
6. بررسی و تحلیل نقش‌برجسته‌های قاجاری مجموعه‌ سنگ تاق‌بستان، کرمانشاه*

دوره 19، شماره2، تابستان 1393، صفحه 27-36

10.22059/jfava.2014.51437

محمد مرتضایی؛ مریم دهقان؛ یداله حیدری باباکمال