نمایه نویسندگان

آ

 • آفرین، فریده تفسیر انتقادی بازآفرینی نقش‌مایه فتحعلی‌شاه در آثار هنرمندان معاصر ایران باتوجه به «پیکرنگاری درباری قاجار» [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 105-117]

ا

 • احمدپناه، سید ابوتراب گونه شناسی آرایه تخت و عناصر جلوس در نگاره های شاهنامه تهماسبی. [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 57-68]
 • اردلانی، حسین تولید و تفسیر نشانه ها در هنر تعاملی بر اساس نظریه ی بودریار، مورد مطالعاتی آثار گروه تیم لب [دوره 28، شماره 2، 1402]
 • اسدی، مهیار بازشناسی طراحی فرهنگ‌محور در منسوجات عصر آل‌بویه (با تأکید بر سه نمونه از پارچه‌های تدفینی) [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 129-138]
 • اسماعیل زاده، معصومه شناسایی اصول اجرایی در طراحی مشارکتی [دوره 28، شماره 2، 1402]
 • اشعری، سمیرا استخراج شاخصه های علمی طراحی؛ رهیافتی نظری بر نسبت دیزاین با دانش [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 5-15]
 • افضل طوسی، عفت السادات بازشناسی کنش‌ورزی سیاسی هنر زیست‌محیطی معاصر با رویکرد ارج‏شناسی در نظریه‌‏انتقادی (مطالعه‌موردی: اکتیویسم لیبریت‌تیت و سمفونی درختان آبی) [دوره 28، شماره 2، 1402]

ب

 • بلخاری قهی، حسن از کلاسیک به فراکلاسیک:جستاری در جایگاهِ مخاطب در رویکردِ دومینیک مَک آیوِر لوپِس [دوره 28، شماره 2، 1402]
 • بهداد، حمید تبیین نقش در تنکه کوبه‌های قلم‌زنی شده شهر یزد [دوره 28، شماره 2، 1402]

پ

 • پناهی درچه، سمیرا بازشناسی طراحی فرهنگ‌محور در منسوجات عصر آل‌بویه (با تأکید بر سه نمونه از پارچه‌های تدفینی) [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 129-138]
 • پورمند، حسنعلی خوانش بیش‌متنی نگاره مثنی‌برداری‌شده «نقاش نشسته» کمال‌الدین بهزاد (فریر،32.28) از نقاشی «کاتب نشسته» جنتیله بلینی (گاردنر، P15e8) [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 27-36]

ج

 • جعفرطیاری، افسانه مطالعه تطبیقی نقوش کتیبهها و پرندگان سفالهای دوره سامانی (نیشابور، قرن 3 و 4 ه.ق) با سفال دوره تانگ درچین (چانگشا، قرن7تا10م) بر اساس نظریه گشتالت [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 45-55]
 • جلالی جعفری، بهنام تبیین نقش در تنکه کوبه‌های قلم‌زنی شده شهر یزد [دوره 28، شماره 2، 1402]

ح

 • حسینی رشتخوار، سیده فرشته اصول شناخت شیوه خوشنویسی میرعلی هروی با تکیه بر مطالعۀ زاویه قلم گذاری و کرسی نقطه ها * [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 119-128]
 • حقیر، سعید اسطوره‌شناسی تمثیلی آرایه‌‌های کاخ چهلستون اصفهان [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 93-104]

خ

 • خداداده، یاسمن نقش طراحی در نهادینه کردن فرهنگ صرفه‌جویی در نوجوانان با محوریت پایداری [دوره 28، شماره 2، 1402]
 • خواجه احمد عطاری، علیرضا مطالعه تطبیقی نقوش کتیبهها و پرندگان سفالهای دوره سامانی (نیشابور، قرن 3 و 4 ه.ق) با سفال دوره تانگ درچین (چانگشا، قرن7تا10م) بر اساس نظریه گشتالت [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 45-55]

ر

 • راشدنیا، زهرا بررسی و و مقایسه نقوش هندسی ازاره‌های کاشی ابنیه دورة تیموری ایران با ازاره‌های موجود در نگاره‌های نسخ خطی مصور همزمان [دوره 28، شماره 2، 1402]
 • رجایی، یاسمن نقش طراحی در نهادینه کردن فرهنگ صرفه‌جویی در نوجوانان با محوریت پایداری [دوره 28، شماره 2، 1402]
 • رحمانی، روح اله گونه شناسی آرایه تخت و عناصر جلوس در نگاره های شاهنامه تهماسبی. [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 57-68]
 • رستا، زهرا تحلیل تابلوی نقاشی راهی به جلجتا اثر پیتر بروگل بر اساس آراء میخائیل باختین [دوره 28، شماره 2، 1402]
 • رستم خانی، صدف نقش طراحی در نهادینه کردن فرهنگ صرفه‌جویی در نوجوانان با محوریت پایداری [دوره 28، شماره 2، 1402]

ز

 • زاده عباس، فاطمه بازشناسی طراحی فرهنگ‌محور در منسوجات عصر آل‌بویه (با تأکید بر سه نمونه از پارچه‌های تدفینی) [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 129-138]
 • زمانیان، پویا مطالعه اقتباس ادبی در عکاسی صحنه پردازی شده ایران [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 69-80]
 • زمانی گندمانی، حامد از کلاسیک به فراکلاسیک:جستاری در جایگاهِ مخاطب در رویکردِ دومینیک مَک آیوِر لوپِس [دوره 28، شماره 2، 1402]

س

 • ستاری، محمد از کلاسیک به فراکلاسیک:جستاری در جایگاهِ مخاطب در رویکردِ دومینیک مَک آیوِر لوپِس [دوره 28، شماره 2، 1402]
 • سلاجقه، حسن تحلیل انواع گونه‌های هنجار گریزی در برخی از نقاشی‌های مدرن بر اساس الگوی لیچ [دوره 28، شماره 2، 1402]
 • سلیمانی، بهزاد شناسایی اصول اجرایی در طراحی مشارکتی [دوره 28، شماره 2، 1402]
 • سواری، محمد تبارشناسی گل سوسن (زنبق) در گل و مرغ ایرانی [دوره 28، شماره 2، 1402]

ش

 • شیخی، علیرضا تبارشناسی گل سوسن (زنبق) در گل و مرغ ایرانی [دوره 28، شماره 2، 1402]
 • شه کلاهی، فاطمه خوانش بیش‌متنی نگاره مثنی‌برداری‌شده «نقاش نشسته» کمال‌الدین بهزاد (فریر،32.28) از نقاشی «کاتب نشسته» جنتیله بلینی (گاردنر، P15e8) [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 27-36]

ص

 • صالحی کاخکی، احمد بررسی و و مقایسه نقوش هندسی ازاره‌های کاشی ابنیه دورة تیموری ایران با ازاره‌های موجود در نگاره‌های نسخ خطی مصور همزمان [دوره 28، شماره 2، 1402]

ط

 • طاهری، محبوبه بازشناسی کنش‌ورزی سیاسی هنر زیست‌محیطی معاصر با رویکرد ارج‏شناسی در نظریه‌‏انتقادی (مطالعه‌موردی: اکتیویسم لیبریت‌تیت و سمفونی درختان آبی) [دوره 28، شماره 2، 1402]

ع

 • عسکری الموتی، حجت اله تحلیل پارادایمی نظریه در روش مطالعات بصری سفال منقوش نیشابور [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 17-26]

ف

 • فارغ، سید علی استخراج شاخصه های علمی طراحی؛ رهیافتی نظری بر نسبت دیزاین با دانش [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 5-15]
 • فریدی زاد، امیر مسعود به سوی بازاندیشی تفکرطراحی از دریچه قابلیت [دوره 28، شماره 2، 1402]
 • فنایی، زهرا تحلیل تابلوی نقاشی راهی به جلجتا اثر پیتر بروگل بر اساس آراء میخائیل باختین [دوره 28، شماره 2، 1402]

ق

 • قاضی نوری، سروش به سوی بازاندیشی تفکرطراحی از دریچه قابلیت [دوره 28، شماره 2، 1402]
 • قلیچ خانی، حمید رضا اصول شناخت شیوه خوشنویسی میرعلی هروی با تکیه بر مطالعۀ زاویه قلم گذاری و کرسی نقطه ها * [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 119-128]

ک

 • کشمیری، مریم پیدایی خط افق در نقاشی با نگاه به سفال‎نگاره‎های سلجوقی تا نسخه‎نگاره‎های ایلخانی [دوره 28، شماره 2، 1402]
 • کلینی ممقانی، ناصر کاربست طراحی احساس گرا در محصولات با تاکید بر درک کیفی کاربران:مطالعه موردی آسیاب خانگی زعفران. [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 37-44]

م

 • محمدی، مرجان کاربست طراحی احساس گرا در محصولات با تاکید بر درک کیفی کاربران:مطالعه موردی آسیاب خانگی زعفران. [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 37-44]
 • محمدی خبازان، ساینا اسطوره‌شناسی تمثیلی آرایه‌‌های کاخ چهلستون اصفهان [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 93-104]
 • محمودی، سید امیر سعید اسطوره‌شناسی تمثیلی آرایه‌‌های کاخ چهلستون اصفهان [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 93-104]
 • مرتضوی، سید رحمان تبیین نقش در تنکه کوبه‌های قلم‌زنی شده شهر یزد [دوره 28، شماره 2، 1402]
 • میرواحدی، سعید به سوی بازاندیشی تفکرطراحی از دریچه قابلیت [دوره 28، شماره 2، 1402]
 • مسئله، فاطمه تفسیر انتقادی بازآفرینی نقش‌مایه فتحعلی‌شاه در آثار هنرمندان معاصر ایران باتوجه به «پیکرنگاری درباری قاجار» [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 105-117]
 • مصطفوی، شمس الملوک تولید و تفسیر نشانه ها در هنر تعاملی بر اساس نظریه ی بودریار، مورد مطالعاتی آثار گروه تیم لب [دوره 28، شماره 2، 1402]
 • معصوم زاده، فرناز مطالعه تطبیقی نقوش کتیبهها و پرندگان سفالهای دوره سامانی (نیشابور، قرن 3 و 4 ه.ق) با سفال دوره تانگ درچین (چانگشا، قرن7تا10م) بر اساس نظریه گشتالت [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 45-55]

ن

 • ناظری، افسانه خوانش وجوه بصری هنر گروتسک در آثارجنی ساویل بر اساس آرای میخائیل باختین [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 81-91]
 • نامور مطلق، بهمن اسطوره‌شناسی تمثیلی آرایه‌‌های کاخ چهلستون اصفهان [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 93-104]
 • نعمتی بابای لو، علی اصول شناخت شیوه خوشنویسی میرعلی هروی با تکیه بر مطالعۀ زاویه قلم گذاری و کرسی نقطه ها * [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 119-128]
 • نقی زاده، محمد به سوی بازاندیشی تفکرطراحی از دریچه قابلیت [دوره 28، شماره 2، 1402]
 • نیلفروشان، شهلا خوانش وجوه بصری هنر گروتسک در آثارجنی ساویل بر اساس آرای میخائیل باختین [دوره 28، شماره 1، 1402، صفحه 81-91]

ه

 • همایونفر، راشنو تولید و تفسیر نشانه ها در هنر تعاملی بر اساس نظریه ی بودریار، مورد مطالعاتی آثار گروه تیم لب [دوره 28، شماره 2، 1402]