دوره و شماره: دوره 2، شماره 43 - شماره پیاپی 537887، مرداد 1390 (هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی) 
1. جستجو در «نسبیت»

صفحه 5-16

کامبیز نوایی؛ آزاده نوایی


4. تحلیل ارتباطات نوشتاری در حوزه بیان هنری

صفحه 35-44

میترا معنوی راد؛ ابوالقاسم دادور


5. جام شوش، جامی پر از رمز و راز

صفحه 45-56

فرانک کبیری؛ بهاره براتی


شماره‌های پیشین نشریه

هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی
مهر 1390
هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
مرداد 1390
هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
تیر 1390
هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
فروردین 1390