کلیدواژه‌ها = هنر
تعداد مقالات: 7
4. هم پوشانی نقد و امر زیباشناختی در هنر

دوره 20، شماره 1، بهار 1394، صفحه 5-12

مجید اکبری


5. رویکردی متفاوت به دیگری در هنر: با یک رویکرد لومانی

دوره 18، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-10

مریم بختیاریان


7. تبیین ویژگی‌های هویتی آموزش عالی هنر با تاکید بر متغیرهای فرهنگی در ایران امروز

دوره 4، شماره 50، پاییز 1391، صفحه 5-14

حبیب الله آیت اللهی؛ مهدی پوررضائیان؛ مهران هوشیار