کلیدواژه‌ها = نقاشی
تعداد مقالات: 9
1. نگاه در نقاشی از منظر پدیدارشناسی مرلوپونتی

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 33-38

لیلا غفاری؛ جمال عرب زاده


2. پدیدارشناسی رنگ در نقاشی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 13-22

محمدرضا ابوالقاسمی


3. بررسی جهت‌گیری نظام نقاشی در دوران انقلاب مشروطه

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 107-122

میلاد افلاکی سورشجانی؛ کامران سپهران؛ محمدرضا مریدی


5. زیباشناسی «نمود» و ظهور امپرسیونیسم

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 5-12

محمدرضا ابوالقاسمی


6. چالش‌های نشانه‌شناختی نقاشی و نقد نقاشی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 5-12

محمدرضا ابوالقاسمی


7. بررسی هرمنوتیک پل ریکور و تأویل مخاطب از اثر هنری با تکیه بر عنوان

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 19-26

پروانه رجبی نژاد؛ منصور حسامی


8. تحلیل ساختاری نقد نقاشی

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 5-12

محمدرضا ابوالقاسمی