دوره و شماره: دوره 18، شماره 3، مهر 1392 
زمینه‌مندی اجتماعی- فرهنگی موضوعات و آثار در پژوهش‌های تطبیقی هنر

صفحه 1-15

10.22059/jfava.2013.36409

مقداد جاوید صباغیان؛ سید سعید سید احمدی زاویه؛ اسماعیل بنی اردلان


بررسی تزیینات معماری سنتی ایران از منظر دیوار نگاری

صفحه 1-15

10.22059/jfava.2013.36411

اصغر کفشچیان مقدم؛ امیر منصوری؛ روح الله شمسی زاده ملکی