دوره و شماره: دوره 18، شماره 3، پاییز 1392 
4. زمینه‌مندی اجتماعی- فرهنگی موضوعات و آثار در پژوهش‌های تطبیقی هنر

صفحه 1-15

مقداد جاوید صباغیان؛ سید سعید سید احمدی زاویه؛ اسماعیل بنی اردلان


6. بررسی تزیینات معماری سنتی ایران از منظر دیوار نگاری

صفحه 1-15

اصغر کفشچیان مقدم؛ امیر منصوری؛ روح الله شمسی زاده ملکی