کلیدواژه‌ها = نگارگری
مطالعه بازنمایی شیطان در نگاره های داستان آدم (ع) و حوا

دوره 25، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 75-84

10.22059/jfava.2018.258889.665957

زهره طباطبایی جبلی؛ رویا عزیزی


کارستان هنری ولی‌جان تبریزی

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 47-56

10.22059/jfava.2019.265557.666023

سولماز امیرراشد


بازنمایی قزلباش‌ها در نگاره‌های شاهنامه طهماسبی

دوره 22، شماره 4، دی 1396، صفحه 43-52

10.22059/jfava.2017.64025

عباس ایزدی؛ محمد خزایی؛ حسنعلی پورمند


شاهنامه قرچقای خان (شاهنامه ویندزور)

دوره 3، شماره 45، آذر 1390، صفحه 13-22

مهدی حسینی


دیدگاه عارفان مسلمان درباره نور وتأثیر آن برسا حت هنر

دوره 2، شماره 42، تیر 1390، صفحه 5-14

سیدرحیم خوش نظر؛ غلامرضا اعوانی؛ حکمت اله ملاصالحی؛ حبیب الله آیت اللهی