دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-146 
12. عکس‌های جوئل پیتر ویتکین و ناخودآگاه جمعی

صفحه 123-130

سودابه شایگان؛ محمد خدادادی مترجم زاده