موضوعات = ارتباط تصویری و عکاسی
«درام» در پوسترهای برگزیده سینمای ایران: مطالعه‌ای در چهارچوب روایت‌شناسی ساختارگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22059/jfava.2023.351122.667012

سام ایزدی؛ بهروز محمودی بختیاری


بررسی عوامل تاثیرگذار بر روان‌خوانی تایپ‌های حوزه چاپ بر اساس عادت خواننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22059/jfava.2023.357549.667092

عاطفه محمدی؛ ساره ملکی


فرودستان در تصاویر عکاسانه: تحلیل نشانه‌شناختی مجموعه عکس‌های «میدان غار» و «رانده شده از بهشت» در دهۀ 1390

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22059/jfava.2023.366305.667192

فاطمه زهرا امیرابراهیمی خوشمهر؛ محمدرضا مریدی؛ مهدی مقیم نژاد