طراحی برای پایداری اجتماعی از طریق سیستم‌های خدمت- محصول

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 137-149

10.22059/jfava.2017.61018

امیر مسعود فریدی زاد؛ سارا هاتف


بافت در نقاشی سه پایه‌ای، از منظر دانش حفظ و مرمت آثار هنری

دوره 2، شماره 41، فروردین 1390، صفحه 115-125

علی نعمتی بابای لو؛ حمید فرهمند بروجنی


تأثیر متقابل کاربرد و معنا بر فرم اشیاء

دوره 25، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 115-124

10.22059/jfava.2019.278994.666180

کیان دهقان؛ قاسم مطلبی


پرتره‌ هایی ماندگار، از عکاس گمنام قاجار

دوره 22، شماره 2، تیر 1396، صفحه 117-130

10.22059/jfava.2017.62407

محمد ستاری؛ شکوفه بیاتی.


تبیین فرآیند و مزایای حاصل از طراحی خدمات با رویکرد مشارکتی

دوره 23، شماره 2، تیر 1397، صفحه 119-129

10.22059/jfava.2018.66703

معصومه اسماعیل زاده؛ زهرا قدوسی نژاد؛ مهران فاطمی نیا


تحلیل تجربه طراحان در مواجه با فن آوری هولوگرافیک

دوره 22، شماره 4، دی 1396، صفحه 125-132

10.22059/jfava.2017.64033

یاسمن خداداده؛ شیما جهانی


روان‌سنجی خلاقیت در نقاشی‌های فرانسیس بیکن

دوره 26، شماره 3، آذر 1400، صفحه 129-137

10.22059/jfava.2019.286101.666285

بهروز عوضپور؛ نادر شایگانفر


چکیده انگلیسی

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-12

10.22059/jfava.2017.61720