تعداد مقالات: 501
451. تأثیر متقابل کاربرد و معنا بر فرم اشیاء

دوره 25، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 115-124

کیان دهقان؛ قاسم مطلبی


452. پرتره‌ هایی ماندگار، از عکاس گمنام قاجار

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 117-130

محمد ستاری؛ شکوفه بیاتی.


453. تحلیل روش دوسونشان (آمبیگرام) و قابلیت آن در طراحی نشانه با نگاهی به آثار نیکیتا پروخروف

دوره 25، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 117-124

سمیه جنید؛ مهدی اشراقی؛ احمد ابراهیمی پور


454. تبیین فرآیند و مزایای حاصل از طراحی خدمات با رویکرد مشارکتی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 119-129

معصومه اسماعیل زاده؛ زهرا قدوسی نژاد؛ مهران فاطمی نیا


456. نیازشناسی طراحی برای افراد توانیاب جسمی و حرکتی در پارک های عمومی شهر تهران

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 123-130

مهدی اصل فلاح؛ نازنین سادات هاشمی


457. تحلیل تجربه طراحان در مواجه با فن آوری هولوگرافیک

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 125-132

یاسمن خداداده؛ شیما جهانی


458. طراحی فرمی کیف دستی بانوان بر اساس سلایق مشترک در گروه های ادراکی کاربران

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 125-133

مریم احمدی؛ مهدی اصل فلاح؛ شاهین فرهنگ


463. چکیده انگلیسی

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-12


465. چکیده های انگلیسی

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-12


467. بازنمایی دلدادگان شرقی در تصویرسازی‌های رباعیات خیام

دوره 26، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 5-15

افسانه کامران


468. بررسی نظریه شئ‌شدگی در آثار هنرمند فتورئالیست دان ادی

دوره 26، شماره 1، بهار 1400، صفحه 15-24

آتنا فرقانی؛ مینا محمدی وکیل؛ زهرا پاکزاد


469. اخلاق کاربردی و طراحی گرافیک

دوره 26، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 17-26

عبدالعلی باقری


473. خوانشی بر پنداره لذت در طراحی‌صنعتی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 37-48

محمد رزاقی؛ سمیه افراشته