عکس: چالش دلالت عینی و مفهوم ضمنی

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 65-74

10.22059/jfava.2016.59657

محمد خدادادی مترجم زاده


ریخت شناسی صراحی‌های شیشه‌ای ایران در سده‌های 5 و 6 ه.ق

دوره 25، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 65-76

10.22059/jfava.2019.281717.666228

معصومه زمانی سعدآبادی؛ فرنوش شمیلی؛ حمیده حرمتی


بررسی نقش محصول به عنوان واسطة منطقی بین طراح و استفاده گر

دوره 2، شماره 42، تیر 1390، صفحه 67-74

سیدمحمد خلیل اثنی عشری؛ سیدهاشم مسدد


طراحی با رویکرد احساسگرا مطالعه موردی: طراحی وسیله سرگرمی

دوره 3، شماره 46، آذر 1390، صفحه 67-74

وحید چوپانکاره؛ علیرضا اژدری؛ زینب همتی


پژوهشی بر توپی های گچی ته آجری با رویکرد به مسجد جامع یزد

دوره 17، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 67-74

10.22059/jfava.2013.30068

حمید بهداد؛ بهنام جلالی جعفری


نشانه شناسی نقوش سنگ قبور قبرستان تخت فولاد اصفهان

دوره 19، شماره 4، دی 1393، صفحه 67-76

10.22059/jfava.2014.55422

نینا صفی خانی؛ سید ابوتراب احمدپناه؛ علی خدادادی


بررسی شیوه ای برای گردآوری اطلاعات پایه کاربران کودک با هدف طراحی بازی آموزشی با رویکرد کاربر محور

دوره 2، شماره 43، مرداد 1390، صفحه 69-80

وحید چوپانکاره؛ سیدمحمدرضا شهابی؛ آزاده سیدابریشمی