تعداد مقالات: 510
302. "بررسی تطبیقی نگاره‌هایی از کهن‌ترین شاهنامه‌ی جهان با شاهنامه‌های مکتب شیراز اینجو (725-758ه.ق)"

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 63-74

10.22059/jfava.2017.64028

معصومه عباچی؛ اصغر فهیمی فر (نویسنده مسوول)؛ محمود طاووسی


306. عکس: چالش دلالت عینی و مفهوم ضمنی

دوره 21، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 65-74

10.22059/jfava.2016.59657

محمد خدادادی مترجم زاده


313. ریخت شناسی صراحی‌های شیشه‌ای ایران در سده‌های 5 و 6 ه.ق

دوره 25، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 65-76

10.22059/jfava.2019.281717.666228

معصومه زمانی سعدآبادی؛ فرنوش شمیلی؛ حمیده حرمتی


314. بررسی نقش محصول به عنوان واسطة منطقی بین طراح و استفاده گر

دوره 2، شماره 42، تابستان 1390، صفحه 67-74

سیدمحمد خلیل اثنی عشری؛ سیدهاشم مسدد


315. طراحی با رویکرد احساسگرا مطالعه موردی: طراحی وسیله سرگرمی

دوره 3، شماره 46، پاییز 1390، صفحه 67-74

وحید چوپانکاره؛ علیرضا اژدری؛ زینب همتی


317. پژوهشی بر توپی های گچی ته آجری با رویکرد به مسجد جامع یزد

دوره 17، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 67-74

10.22059/jfava.2013.30068

حمید بهداد؛ بهنام جلالی جعفری


319. نشانه شناسی نقوش سنگ قبور قبرستان تخت فولاد اصفهان

دوره 19، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 67-76

10.22059/jfava.2014.55422

نینا صفی خانی؛ سید ابوتراب احمدپناه؛ علی خدادادی


321. بررسی شیوه ای برای گردآوری اطلاعات پایه کاربران کودک با هدف طراحی بازی آموزشی با رویکرد کاربر محور

دوره 2، شماره 43، تابستان 1390، صفحه 69-80

وحید چوپانکاره؛ سیدمحمدرضا شهابی؛ آزاده سیدابریشمی


325. نماد و نمون قدمگاه در تاریخ شرق، با تأکید بر نگاره قدمگاه فالنامه تهماسبی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 69-80

10.22059/jfava.2018.258598.665954

ناهید جعفری دهکردی؛ سیده مریم ایزدی دهکردی