تعداد مقالات: 510
376. استفاده از مهندسی کانسی در بررسی تصویر ذهنی برندهای تلفن‌همراه در بین طراحان جوان ایرانی

دوره 19، شماره2، تابستان 1393، صفحه 83-90

10.22059/jfava.2014.51442

مهدی اصل فلاح؛ ناصر کلینی ممقانی؛ سینا خلخالی


377. تفسیری بر شکل پذیرش پرسپکتیو خطی در نقاشیِ‌ متأخرِ صفوی

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 83-92

10.22059/jfava.2017.224435.665576

عبدالله آقائی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ اصغر جوانی


378. بکارگیری روش کاربرمحور مبتنی بر رفتارگرایی در طراحی محصول*

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 85-92

10.22059/jfava.2014.50299

شیما دادخواه فرد؛ سیدرضا مرتضایی


379. مطالعه نقش استعاره درمحصولات صنعتی در دوره ی پست مدرن

دوره 20، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 85-92

10.22059/jfava.2015.55512

راضیه مهدیه؛ امیلیا نرسیسیانس؛ نسرین مقدم


385. بررسی کتیبۀ کاشی‌های زرین‌فام مزار حضرت فاطمه معصومه(س) در قم

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 77-88

10.22059/jfava.2017.62403

محسن قانونی؛ سمانه صادقی مهر


390. بررسی تطبیقی نقش مایه فرشته در سنگ قبور آرامگاه ارامنه و تخت فولاد اصفهان

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 83-92

10.22059/jfava.2018.227470.665609

علی خدادادی؛ نینا صفی خانی؛ سید ابوتراب احمدپناه


391. بررسی اسلوب خط در نسخه‌ای از رسالۀ احکام نجوم

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 85-94

10.22059/jfava.2016.59958

صداقت جباری؛ معصومه مصلح امیردهی


392. بازتاب اندیشه‎های علمی در نگارگری

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 85-94

10.22059/jfava.2017.63171

مریم کشمیری؛ زهرا رهبرنیا


394. بازشناسی کاربرد طلق در هنر ایرانی

دوره 25، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 85-94

10.22059/jfava.2018.243921.665778

نرجس زمانی؛ رکسانا جبل عاملی


397. مطالعه نقش‌مایه‌های هندسی در سفالینه‌های دوران میانی اسلام

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 87-100

10.22059/jfava.2017.64030

خدیجه شریف کاظمی؛ فخرالدین محمدیان؛ سید رسول موسوی حاجی