تعداد مقالات: 501
378. بررسی کتیبۀ کاشی‌های زرین‌فام مزار حضرت فاطمه معصومه(س) در قم

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 77-88

محسن قانونی؛ سمانه صادقی مهر


379. نگرشی بر ژرفانمایی در نگارگری ایرانی برپایۀ آرای ابن‎هیثم در المناظر

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 77-90

مریم کشمیری؛ زهرا رهبرنیا


383. بررسی تطبیقی نقش مایه فرشته در سنگ قبور آرامگاه ارامنه و تخت فولاد اصفهان

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 83-92

علی خدادادی؛ نینا صفی خانی؛ سید ابوتراب احمدپناه


384. بررسی اسلوب خط در نسخه‌ای از رسالۀ احکام نجوم

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 85-94

صداقت جباری؛ معصومه مصلح امیردهی


385. بازتاب اندیشه‎های علمی در نگارگری

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 85-94

مریم کشمیری؛ زهرا رهبرنیا


387. بازشناسی کاربرد طلق در هنر ایرانی

دوره 25، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 85-94

نرجس زمانی؛ رکسانا جبل عاملی


390. مطالعه نقش‌مایه‌های هندسی در سفالینه‌های دوران میانی اسلام

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 87-100

خدیجه شریف کاظمی؛ فخرالدین محمدیان؛ سید رسول موسوی حاجی


394. مواجهه‌ای باختینی با فراخوان قدیس متی اثر کاراواجو

دوره 25، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 89-100

مسعود علیا؛ حسین عظیمی


395. خوانش انتزاعی مردان و خوانش انضمامی زنان مطالعه کانونی گروه‌های مخاطبان از برخی عکس های ایرانی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 91-102

معصومه باباجانی سنگتابی؛ محمدرضا مریدی؛ محمد خدادادی مترجم زاده


397. نقش عکاسی و بیگانه سازی در هنر زمینی

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 93-104

میترا معنوی راد؛ فرشته دیانت


398. طراحی احساس گرا مطالعه ی سلیقه ی جوانان ایرانی در خصوص رنگ

دوره 1، شماره 38، تابستان 1388، صفحه 97-104

یاسمن خداداده؛ صدف رستم خانی


400. بررسی جهت‌گیری نظام نقاشی در دوران انقلاب مشروطه

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 107-122

میلاد افلاکی سورشجانی؛ کامران سپهران؛ محمدرضا مریدی