تعداد مقالات: 510
426. بررسی تاریخی و کارکردی تولیدات روشنایی شاخص باوهاوس

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 103-114

10.22059/jfava.2017.233409.665664

وحید چوپانکاره؛ مریم حبیبی


428. هویت سازمانی در هزاره ی سوم و نقش طراحان ایرانی در آن

دوره 1، شماره 38، تابستان 1388، صفحه 105-116

علی فرجی؛ رضا گنجوی


430. مطالعه ی موضوعی و محتوایی مجسمه های زنانه در شهر تهران

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 109-124

10.22059/jfava.2018.255685.665919

زینب قائلی؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ شعبانعلی قربانی


431. خوانش نشانه‌شناسانه ی دو اثر احمد عالی با عنوان"خودنگاره"

دوره 26، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 109-118

10.22059/jfava.2021.309229.666556

سپیده سامی؛ مریم عادل؛ مصطفی گودرزی


433. طراحی احساس گرا

دوره 1، شماره 40، زمستان 1388، صفحه 101-108

10.22059/jfava.2009.68311


442. هدایت فرایند طراحی محصول از طریق نظام فرایندی چکیده

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 109-120

10.22059/jfava.2017.63173

امیر مسعود فریدی زاد؛ حسن رضوان


443. بیکرانگی تصویر و کران‌مندی زبان در نقش برجسته‌های ساسانی

دوره 25، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 109-116

10.22059/jfava.2019.270680.666091

ندا اخوان اقدم؛ شهاب پازوکی


445. بررسی نقوش گلیم سفره کردی شمال خراسان

دوره 25، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 111-124

10.22059/jfava.2021.244299.665783

اعظم صفی پور؛ اصغر فهیمی فر


446. طراحی محصول با تکیه بر کارکردهای پروتوتایپ

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 113-122

10.22059/jfava.2018.246580.665814

امیر مسعود فریدی زاد


450. پیام رسانی فضای منفی در پوستر

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 117-124

10.22059/jfava.2019.69820

مطهره سراج؛ زهرا رهبرنیا