اسطوره‌شناسی تمثیلی آرایه‌‌های کاخ چهلستون اصفهان

دوره 28، شماره 1، فروردین 1402

10.22059/jfava.2022.331019.666799

ساینا محمدی خبازان؛ سید امیر سعید محمودی؛ بهمن نامور مطلق


چکیده های انگلیسی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-9


تاثیر قدرت تبلیغات محیطی بر تغییر هویت کلان شهرها و شهروندان آنها

دوره 24، شماره 4، دی 1398، صفحه 91-100

10.22059/jfava.2019.240719.665726

نیلوفر شکرابی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ احمد الستی


آیکونوگرافی پیکره ی سفالین سلطان طغرل سلجوقی

دوره 23، شماره 3، مهر 1397، صفحه 93-102

10.22059/jfava.2018.237446.665686

اصغر جوانی؛ حسن بلخاری قهی؛ مهیار اسدی


ارزیابی کاربر و کارکرد محصول با رویکرد طراحی تعاملات

دوره 2، شماره 41، فروردین 1390، صفحه 95-104

ناصر کلینی ممقانی؛ الهام مرشدزاده


جنبش مینگی و معیارهای زیبایی آن، در سفال ژاپن

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 95-106

10.22059/jfava.2016.59662

صمد سامانیان؛ سید‌سعید سید‌احمدی زاویه؛ نگار کفیلی


خوانش بینامتنی آثار فیگوراتیو منصور قندریز

دوره 25، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 95-104

10.22059/jfava.2018.264599.666007

ترنم تقوی؛ محبوبه پهلوان


فرهنگ بصری دیجیتال برساخته از اپلیکشن‌های هنری نرم افزارهای تلفن همراه هوشمند

دوره 23، شماره 2، تیر 1397، صفحه 99-110

10.22059/jfava.2018.245034.665797

فاطمه مرسلی توحیدی؛ میترا معنوی راد؛ محمدرضا مریدی


گسترش فراگیری تبلیغ تعاملی و ساختار فرآیند ارتباطی آن با مخاطب

دوره 22، شماره 4، دی 1396، صفحه 101-114

10.22059/jfava.2017.64031

زهرا بزرگ زاده؛ سید نجم الدین امیرشاه کرمی


نقش آواتار در تجربه بازیکن در بازی های ویدئویی ژانر بازی: مهاجم اول شخص

دوره 25، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 101-108

10.22059/jfava.2019.287355.666299

ریحانه رفیع زاده اخویان؛ میترا معنوی راد؛ نیکلا لیبراتی


بررسی تاریخی و کارکردی تولیدات روشنایی شاخص باوهاوس

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 103-114

10.22059/jfava.2017.233409.665664

وحید چوپانکاره؛ مریم حبیبی


هویت سازمانی در هزاره ی سوم و نقش طراحان ایرانی در آن

دوره 1، شماره 38، تیر 1388، صفحه 105-116

علی فرجی؛ رضا گنجوی


مطالعه ی موضوعی و محتوایی مجسمه های زنانه در شهر تهران

دوره 25، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 109-124

10.22059/jfava.2018.255685.665919

زینب قائلی؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ شعبانعلی قربانی


خوانش نشانه‌شناسانه ی دو اثر احمد عالی با عنوان"خودنگاره"

دوره 26، شماره 3، آذر 1400، صفحه 109-118

10.22059/jfava.2021.309229.666556

سپیده سامی؛ مریم عادل؛ مصطفی گودرزی