نقش رجوع به معیارها در ایده پردازی حسن محور

دوره 25، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 57-64

10.22059/jfava.2019.270791.666096

مهناز احتشامی؛ فرهنگ مظفر؛ احمد امین پور؛ احمدرضا اخوت


بررسی مضامین تصویری کاشی های نقش برجسته موجود در تالار اصلی کاخ موزه گلستان*

دوره 19، شماره1، خرداد 1393، صفحه 59-72

10.22059/jfava.2014.50297

صمد سامانیان؛ محمود میرعزیزی؛ ابوالفضل صادقپور فیروزآباد


ساخت لعاب زرین فام ایرانی بر اساس کتاب «جواهر نامه نظامی»

دوره 20، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 59-66

10.22059/jfava.2015.55445

سید محمد میرشفیعی؛ مهدی محمدزاده


زبان بصری مَحاجِر در کوفی تزیینی

دوره 20، شماره 4، دی 1394، صفحه 59-72

10.22059/jfava.2015.57014

فرناز معصوم زاده جوزدانی؛ حسنعلی پورمند؛ محمد خزایی


کتیبه‌های نستعلیق عمارت مسعودیه و بررسی انتساب آن‌ها به زرین قلم

دوره 25، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 61-70

10.22059/jfava.2020.285951.666279

مژگان آقائی میبدی؛ مهدی مکی نژاد؛ سعید خاقانی


نمود بصری انرژی حروف فارسی

دوره 1، شماره 38، تیر 1388، صفحه 65-76

طیبه لیل نهاری


گل سلولزی؛ بررسی و شناخت ماده، قابلیت‌ها و کاربردهای آن از منظر هنری

دوره 4، شماره 48، خرداد 1391، صفحه 69-82

10.22059/jfava.2012.24692

شعبانعلی قربانی؛ محمدتقی آشوری؛ حسین سرپولکی


حضور هخامنشیان در تراکیه و بررسی تأثیرات هنر و معماری آنها با استناد به شواهد باستان‌شناختی

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 69-80

10.22059/jfava.2017.61011

علی اصغر سلحشور؛ سامر نظری؛ مرضیه شعرباف؛ بهزاد حسینی سربیشه


مطالعۀ تطبیقی سفال کوباچۀ ایران (صفویه) و سفال ایزنیک ترکیه (عثمانی)

دوره 22، شماره 2، تیر 1396، صفحه 55-66

10.22059/jfava.2017.62400

زهره ابراهیمی نژاد رفسنجانی؛ زهرا حسین آبادی؛ سید رحیم خوب بین خوش نظر


نقد تکوینی عکس ( بررسی امکان و شیوة کاربرد نقد تکوینی در عکاسی )

دوره 2، شماره 44، مهر 1390، صفحه 59-70

محمدعلی بیدختی؛ حبیب الله آیت اللهی؛ اکبر عالمی؛ بهمن نامورمطلق


کاربرد مدل کانو در طراحی و توسعه ی محصولات جدید

دوره 17، شماره 3، بهمن 1391، صفحه 59-66

10.22059/jfava.2013.29614

ناصر کلینی ممقانی؛ پریسا ایزدپناه


ارزیابی دیوارنگاری معاصر تهران از دیدگاه مخاطب

دوره 2، شماره 41، فروردین 1390، صفحه 63-70

اصغر کفشچیان مقدم؛ یواف دارش؛ سمیرا رویان