تعداد مقالات: 501
351. بررسی ویژگی‌های فرمی مجسمه‌سازی در دوران مدرن

دوره 21، شماره 1، بهار 1395، صفحه 75-86

معصومه وظیفه شناس؛ سید جواد ظفرمند


352. سیر تجسم اسطوره بودا در هنر هند: از نمادین تا فیگوراتیو

دوره 21، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 75-84

پریسا شاد قزوینی؛ پینکی چادها


353. تایپ‌نگاری در عنوان‌بندی فیلم

دوره 21، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 75-86

رزیتا صفری صدیق؛ سودابه صالحی


354. بررسی شخصیت محصولی خودروهای سدان از دیدگاه مشتریان ایرانی با استفاده از مهندسی کانسی

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 75-84

علیرضا اژدری؛ میلاد کریم پور لاله دشتی


355. روایت معماری در بیان عکاسی؛ مراتب معنا در عکس معماری

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 75-86

محمدباقر کبیرصابر؛ یوسف زینال زاده


356. پارچه‌بافی سیسیل دردوره اسلامی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 75-82

فریده طالب پور


358. مطالعه بازنمایی شیطان در نگاره های داستان آدم (ع) و حوا

دوره 25، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 75-84

زهره طباطبایی جبلی؛ رویا عزیزی


359. گونه شناسی خودروهای سواری سدان موجود در بازار جهانی به‌وسیله‌ی بررسی قوانین شکلی استایل

دوره 20، شماره 1، بهار 1394، صفحه 77-84

میلاد کریم پور لاله دشتی؛ سید جواد ظفرمند


360. تمایزهای کیفی و کمی در سیر تحول ارسی‌های قاجاری تبریز

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 77-84

محمد مدهوشیان نژاد مدهوشیان نژاد؛ حجت اله عسکری الموتی


361. مطالعه کتیبه ها و آرایه های تزیینی مسجد جامع خوارزمشاهی گناباد

دوره 24، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 77-88

علیرضا شیخی؛ زینب خلوصی راد


363. سیاست و بازنمایی* (بررسی نقش ایدئولوژیک دوربین عکاسی و عکس در دوره‌ی پهلوی)

دوره 20، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 79-92

حسن زین‌الصالحین؛ نعمت‌الله فاضلی


366. مقایسه تطبیقی دو اثر از آنتونی گورملی با پیشینه ی مجسمه سازی چین

دوره 2، شماره 43، تابستان 1390، صفحه 81-93

نجمه هاشمی؛ عباس اکبری


368. تحلیل نشانه شناسی پوسترهای فرهنگی به مثابه متن در آغازدهه‌ 80

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 81-90

مرتضی بابک معین؛ فاطمه رضائی


369. کهن الگوی شیــر در ایران، میانرودان و مصر باستان

دوره 4، شماره 49، پاییز 1391، صفحه 83-93

صدرالدین طاهری


370. استفاده از مهندسی کانسی در بررسی تصویر ذهنی برندهای تلفن‌همراه در بین طراحان جوان ایرانی

دوره 19، شماره2، تابستان 1393، صفحه 83-90

مهدی اصل فلاح؛ ناصر کلینی ممقانی؛ سینا خلخالی


371. تفسیری بر شکل پذیرش پرسپکتیو خطی در نقاشیِ‌ متأخرِ صفوی

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 83-92

عبدالله آقائی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ اصغر جوانی


372. بکارگیری روش کاربرمحور مبتنی بر رفتارگرایی در طراحی محصول*

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 85-92

شیما دادخواه فرد؛ سیدرضا مرتضایی


373. مطالعه نقش استعاره درمحصولات صنعتی در دوره ی پست مدرن

دوره 20، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 85-92

راضیه مهدیه؛ امیلیا نرسیسیانس؛ نسرین مقدم


375. نقوش مهری و توپی‌های گچی ته آجری درتزئینات رباط شرف

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 87-98

علیرضا شیخی؛ علی آدینه