"طراح گرافیک و طراحی فرهنگ" در ایران صنعتی و پساصنعتی

دوره 2، شماره 42، تیر 1390، صفحه 75-85

زهرا رهبرنیا؛ آذین حسینی زاده


تأثیر طراحی با دست آزاد (اسکچ) در فرایند طراحی

دوره 3، شماره 46، آذر 1390، صفحه 75-85

ناصر کلینی ممقانی؛ سمانه عظیمی


طراحی سیستم کرایه‌ی دوچرخه برای جزیره کیش با رویکرد کاربر محور

دوره 17، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 75-82

10.22059/jfava.2013.30069

ندا باطنی پور؛ یاسمن خداداده؛ نازنین محمد¬پور


بررسی میزان انطباق جهت سطوح و حرکت چشم انسان در درک تصویر بر اساس روانشناسی گشتالت*

دوره 18، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 75-84

10.22059/jfava.2014.36445

ناصر کلینی ممقانی؛ میرهادی سیدعربی؛ حسین ناصر الاسلامی


بررسی ویژگی‌های فرمی مجسمه‌سازی در دوران مدرن

دوره 21، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 75-86

10.22059/jfava.2016.57711

معصومه وظیفه شناس؛ سید جواد ظفرمند


سیر تجسم اسطوره بودا در هنر هند: از نمادین تا فیگوراتیو

دوره 21، شماره 2، آذر 1395، صفحه 75-84

10.22059/jfava.2016.59649

پریسا شاد قزوینی؛ پینکی چادها


تایپ‌نگاری در عنوان‌بندی فیلم

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 75-86

10.22059/jfava.2016.59659

رزیتا صفری صدیق؛ سودابه صالحی


روایت معماری در بیان عکاسی؛ مراتب معنا در عکس معماری

دوره 22، شماره 4، دی 1396، صفحه 75-86

10.22059/jfava.2017.64029

محمدباقر کبیرصابر؛ یوسف زینال زاده


مطالعه بازنمایی شیطان در نگاره های داستان آدم (ع) و حوا

دوره 25، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 75-84

10.22059/jfava.2018.258889.665957

زهره طباطبایی جبلی؛ رویا عزیزی


تمایزهای کیفی و کمی در سیر تحول ارسی‌های قاجاری تبریز

دوره 21، شماره 4، دی 1395، صفحه 77-84

10.22059/jfava.2016.59956

محمد مدهوشیان نژاد مدهوشیان نژاد؛ حجت اله عسکری الموتی