خوانش انتزاعی مردان و خوانش انضمامی زنان مطالعه کانونی گروه‌های مخاطبان از برخی عکس های ایرانی

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 91-102

10.22059/jfava.2018.266264.666041

معصومه باباجانی سنگتابی؛ محمدرضا مریدی؛ محمد خدادادی مترجم زاده


نقش عکاسی و بیگانه سازی در هنر زمینی

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 93-104

10.22059/jfava.2019.69818

میترا معنوی راد؛ فرشته دیانت


طراحی احساس گرا مطالعه ی سلیقه ی جوانان ایرانی در خصوص رنگ

دوره 1، شماره 38، تیر 1388، صفحه 97-104

یاسمن خداداده؛ صدف رستم خانی


تحلیل معنای قالیچه محرابی «سلیمان نبی» با روش آیکونولوژی

دوره 26، شماره 3، آذر 1400، صفحه 99-108

10.22059/jfava.2021.315566.666629

ساحل عرفان منش؛ یعقوب آژند؛ بهمن نامور مطلق


بررسی جهت‌گیری نظام نقاشی در دوران انقلاب مشروطه

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 107-122

10.22059/jfava.2017.61014

میلاد افلاکی سورشجانی؛ کامران سپهران؛ محمدرضا مریدی


چکیده های انگلیسی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-9


تاثیر قدرت تبلیغات محیطی بر تغییر هویت کلان شهرها و شهروندان آنها

دوره 24، شماره 4، دی 1398، صفحه 91-100

10.22059/jfava.2019.240719.665726

نیلوفر شکرابی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ احمد الستی


آیکونوگرافی پیکره ی سفالین سلطان طغرل سلجوقی

دوره 23، شماره 3، مهر 1397، صفحه 93-102

10.22059/jfava.2018.237446.665686

اصغر جوانی؛ حسن بلخاری قهی؛ مهیار اسدی


ارزیابی کاربر و کارکرد محصول با رویکرد طراحی تعاملات

دوره 2، شماره 41، فروردین 1390، صفحه 95-104

ناصر کلینی ممقانی؛ الهام مرشدزاده


جنبش مینگی و معیارهای زیبایی آن، در سفال ژاپن

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 95-106

10.22059/jfava.2016.59662

صمد سامانیان؛ سید‌سعید سید‌احمدی زاویه؛ نگار کفیلی


خوانش بینامتنی آثار فیگوراتیو منصور قندریز

دوره 25، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 95-104

10.22059/jfava.2018.264599.666007

ترنم تقوی؛ محبوبه پهلوان


فرهنگ بصری دیجیتال برساخته از اپلیکشن‌های هنری نرم افزارهای تلفن همراه هوشمند

دوره 23، شماره 2، تیر 1397، صفحه 99-110

10.22059/jfava.2018.245034.665797

فاطمه مرسلی توحیدی؛ میترا معنوی راد؛ محمدرضا مریدی


گسترش فراگیری تبلیغ تعاملی و ساختار فرآیند ارتباطی آن با مخاطب

دوره 22، شماره 4، دی 1396، صفحه 101-114

10.22059/jfava.2017.64031

زهرا بزرگ زاده؛ سید نجم الدین امیرشاه کرمی


نقش آواتار در تجربه بازیکن در بازی های ویدئویی ژانر بازی: مهاجم اول شخص

دوره 25، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 101-108

10.22059/jfava.2019.287355.666299

ریحانه رفیع زاده اخویان؛ میترا معنوی راد؛ نیکلا لیبراتی