تعداد مقالات: 510
402. خوانش انتزاعی مردان و خوانش انضمامی زنان مطالعه کانونی گروه‌های مخاطبان از برخی عکس های ایرانی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 91-102

10.22059/jfava.2018.266264.666041

معصومه باباجانی سنگتابی؛ محمدرضا مریدی؛ محمد خدادادی مترجم زاده


404. نقش عکاسی و بیگانه سازی در هنر زمینی

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 93-104

10.22059/jfava.2019.69818

میترا معنوی راد؛ فرشته دیانت


405. طراحی احساس گرا مطالعه ی سلیقه ی جوانان ایرانی در خصوص رنگ

دوره 1، شماره 38، تابستان 1388، صفحه 97-104

یاسمن خداداده؛ صدف رستم خانی


407. تحلیل معنای قالیچه محرابی «سلیمان نبی» با روش آیکونولوژی

دوره 26، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 99-108

10.22059/jfava.2021.315566.666629

ساحل عرفان منش؛ یعقوب آژند؛ بهمن نامور مطلق


408. بررسی جهت‌گیری نظام نقاشی در دوران انقلاب مشروطه

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 107-122

10.22059/jfava.2017.61014

میلاد افلاکی سورشجانی؛ کامران سپهران؛ محمدرضا مریدی


409. چکیده های انگلیسی

دوره 21، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-9


412. مطالعه تطبیقی-توصیفی نگاره های کتاب آرایی کلیمیان ایران در عصر صفویه با نمونه های مکتب اصفهان در سده 11 ه.ق

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 91-102

10.22059/jfava.2018.68764

سمانه صادقی مهر؛ علی اصغر میرزایی مهر؛ حمید فرهمند بروجنی


413. تاثیر قدرت تبلیغات محیطی بر تغییر هویت کلان شهرها و شهروندان آنها

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 91-100

10.22059/jfava.2019.240719.665726

نیلوفر شکرابی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ احمد الستی


414. آیکونوگرافی پیکره ی سفالین سلطان طغرل سلجوقی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 93-102

10.22059/jfava.2018.237446.665686

اصغر جوانی؛ حسن بلخاری قهی؛ مهیار اسدی


415. ارزیابی کاربر و کارکرد محصول با رویکرد طراحی تعاملات

دوره 2، شماره 41، بهار 1390، صفحه 95-104

ناصر کلینی ممقانی؛ الهام مرشدزاده


416. جنبش مینگی و معیارهای زیبایی آن، در سفال ژاپن

دوره 21، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 95-106

10.22059/jfava.2016.59662

صمد سامانیان؛ سید‌سعید سید‌احمدی زاویه؛ نگار کفیلی


420. خوانش بینامتنی آثار فیگوراتیو منصور قندریز

دوره 25، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 95-104

10.22059/jfava.2018.264599.666007

ترنم تقوی؛ محبوبه پهلوان


422. فرهنگ بصری دیجیتال برساخته از اپلیکشن‌های هنری نرم افزارهای تلفن همراه هوشمند

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 99-110

10.22059/jfava.2018.245034.665797

فاطمه مرسلی توحیدی؛ میترا معنوی راد؛ محمدرضا مریدی


424. گسترش فراگیری تبلیغ تعاملی و ساختار فرآیند ارتباطی آن با مخاطب

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 101-114

10.22059/jfava.2017.64031

زهرا بزرگ زاده؛ سید نجم الدین امیرشاه کرمی


425. نقش آواتار در تجربه بازیکن در بازی های ویدئویی ژانر بازی: مهاجم اول شخص

دوره 25، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 101-108

10.22059/jfava.2019.287355.666299

ریحانه رفیع زاده اخویان؛ میترا معنوی راد؛ نیکلا لیبراتی