تعداد مقالات: 501
477. * ارزیابی شیوه‌های عمل‌آوری متفاوت رنگدانه شنگرف در رسالات کتاب‌آرایی قرون 10 و 11 هجری قمری

دوره 26، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 61-69

سمیه نوغانی؛ پرنیا مدرسی؛ راضیه جعفری


478. بیان انتقادی در نمونه هایی از آثار تایپوگرافی متحرک

دوره 26، شماره 1، بهار 1400، صفحه 69-78

سحر جعفری؛ مریم کهوند


479. حس‌مکان در فضای حقیقی و مجازی و نقش آن در معناسازی وتجربه اثر هنری

دوره 26، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 71-79

نادیا علیانی؛ صمد سامانیان


480. تقابل ادراک مخاطبان اثر هنری از کشف و دگرگونی در نسبت با اصل تداعی و ساختار نشانه

دوره 26، شماره 1، بهار 1400، صفحه 79-89

امیررضا استخریان حقیقی؛ ستاره احسنت


481. مطالعه تطبیقی فرم و نقش جام های فلزی مکشوفه از مارلیک و حسنلو

دوره 26، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 81-92

فروغ جلیلی نیا؛ فرنوش شمیلی


482. جایگاه نقاشی در پدیدارشناسی میشل آنری

دوره 26، شماره 1، بهار 1400، صفحه 91-100

فاطمه بنویدی


485. پست‌مدرنیسم و تاثیر آن در هنر درمانی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 105-114

زهرا بانکی زاده؛ منصور حسامی؛ علی زاده محمدی


486. خوانش روابط بیش‌متنی در قالی ایلام با تکیه ‌بر آرا ژرار ژنت

دوره 26، شماره 1، بهار 1400، صفحه 111-121

فاطمه مهرابی؛ افسانه قانی


487. تصوف و عرفان در مقام ویژگی گفتمانی رساله‌های خوشنویسی سده‌های هشتم تا یازدهم هجری

دوره 26، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 115-124

محمود وطن‌خواه خانقاه؛ امیر مازیار


488. عکس‌های جوئل پیتر ویتکین و ناخودآگاه جمعی

دوره 26، شماره 1، بهار 1400، صفحه 123-130

سودابه شایگان؛ محمد خدادادی مترجم زاده


489. تحلیل و خوانش آثار هنری بر اساس نظریه ادراک زیبایی ابن هیثم (مطالعه موردی: تابلوی شب پرستاره ونسان ونگوگ)

دوره 26، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 125-133

فاطمه پورذبیح؛ همایون حاج محمد حسینی؛ محمد اعظم زاده


490. طراحی مسئولانه، طراحی محصول با هدف کمک به روان درمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

سعید علیاری؛ مهسا چینی کار؛ امیر مسعود فریدی زاد


491. بررسی پیکرنگاری نقاشی دیواری دوره هخامنشی در مقبره تاتارلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

مهتاب مبینی؛ زهره فولادی


492. بررسی اسلوب خط در نسخه ای از رسالۀ احکام نجوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

معصومه مصلح امیردهی؛ صداقت جباری


493. تأثیر گفتمان اجتماعی حاکم بر عصر صفویان در آثار تصویری دارای صحنه های موسیقی آن دوره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

هانیه رضایت بخش؛ امیر حسین چیت سازیان


494. روان‌سنجی خلاقیت در نقاشی‌های فرانسیس بیکن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

بهروز عوضپور؛ نادر شایگانفر


496. مطالعمطالعه تطبیقی نقش و رنگ ارسی‌های قاجاری شهر تبریز با اردبیله تطبیقی نقش و رنگ ارسی های قاجاری شهر تبریز با اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

محمد مدهوشیان نژاد؛ فتانه فلاحی


497. تبیین نمادهای رمانتی‌سیسم و جنبش هنرها و صنایع دستی در مجموعه پایدار 2018 برند اچ‌اندام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

مریم مونسی سرخه؛ هانیه چوپانی؛ مریم مونسی سرخه


498. راقم التصویر: بررسی ویژگی‌های رقم‌های میرزا علی‌قلی خوئی، هنرمند سیاه‌قلم‌کار عهد قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

علی بوذری؛ محمد گودرزی


499. پیکرک های گلی انسانی نو یافته استان هرمزگان، حوزه فرهنگی بلوچستان، جنوب شر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

مرتضی حصاری


500. تجربه زیبایی شناختی در هنر تعاملی (بر اساس نظریه جان دیویی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

اعظم حکیم؛ زهرا رهبرنیا