قرابت‌های سبک‌شناختی و ساختاریِ پرتره‌های سلطنتی و عامیانه در عصر قاجار

دوره 25، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 25-36

10.22059/jfava.2018.254322.665894

علیرضا بهارلو؛ محمد کاظم حسنوند؛ محمد خزایی


بررسی و تحلیل نقش‌برجسته‌های قاجاری مجموعه‌ سنگ تاق‌بستان، کرمانشاه*

دوره 19، شماره2، مرداد 1393، صفحه 27-36

10.22059/jfava.2014.51437

محمد مرتضایی؛ مریم دهقان؛ یداله حیدری باباکمال


کارستان هنری محمد باقر

دوره 20، شماره 4، دی 1394، صفحه 27-37

10.22059/jfava.2015.57011

یعقوب آژند


جهانی شدن رسانه‌ها و طراحی گرافیک

دوره 21، شماره 2، آذر 1395، صفحه 27-38

10.22059/jfava.2016.59642

عبدالعلی باقری؛ کامران افشارمهاجر


تحلیل فرم و ترکیب‌بندی در خط نستعلیق بر اساس اصول نظریه گشتالت

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 27-36

10.22059/jfava.2018.246272.665811

حسین رضوی فرد؛ حسنعلی پورمند؛ رضا افهمی


زندگی و آثار علی اشرف

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 29-38

10.22059/jfava.2018.65602

یعقوب آژند


بررسی مفاهیم ذهنی و تاثیر آن در خلق فضاهای عینی هنر

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 29-38

10.22059/jfava.2018.245729.665807

مرجان محمدی؛ بهزاد سلیمانی


زمینه‌مندی اجتماعی- فرهنگی موضوعات و آثار در پژوهش‌های تطبیقی هنر

دوره 18، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-15

10.22059/jfava.2013.36409

مقداد جاوید صباغیان؛ سید سعید سید احمدی زاویه؛ اسماعیل بنی اردلان


شناخت و بررسی مضامین و نقوش تزیینی سنگ قبور شهرستان دره‌شهر در استان ایلام

دوره 21، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 23-35

10.22059/jfava.2016.57707

اکبر شریفی نیا؛ مجید ساریخانی؛ عباس دولت‌یاری؛ نعیمه قائمی