تعداد مقالات: 445
226. نشانه شناسی زمان و گذر آن در عکس‌های یادگاری

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-15

افسانه کامران؛ اشرف السادات موسوی لر؛ زهرا رهبرنیا


227. بررسی تزیینات معماری سنتی ایران از منظر دیوار نگاری

دوره 18، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-15

اصغر کفشچیان مقدم؛ امیر منصوری؛ روح الله شمسی زاده ملکی


228. بررسی تطبیقی ژانرشناسی کمیک ایرانی با نگاهی به کمیک امریکایی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 45-54

آناهیتا علوی؛ مصطفی گودرزی؛ محمدرضا دوست محمدی


229. مطالعه زبان و بیان در پیکره سفالی طغرل بیک سلجوقی با رویکرد بینامتنی

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-54

جواد نکونام؛ بهمن نامورمطلق


230. بررسی بصری طغرا و مُهرهای سلطنتی ایران ( ایلخانیان-قاجار)

دوره 17، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 49-58

کامران افشارمهاجر؛ سمر کلهر


231. شیوه شیراز مکتب ترکمان

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 49-56

یعقوب آژند


232. مجسمه سازی در فضاهای شهری

دوره 2، شماره 44، پاییز 1390، صفحه 51-58

حسنعلی پورمند؛ محسن موسیوند


233. مفاهیم کاربردی در طراحی احساس گرا

دوره 4، شماره 50، پاییز 1391، صفحه 51-60

ابراهیم باقری


234. تحلیلی بر آیین قربانی میترا و نمادهای آن بر اساس آثار هنری

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 51-60

یوسف منصورزاده؛ مینو بهفروزی؛ مینو بهفروزی


236. تجلی آیین ور در نگاره گذر سیاوش از آتش

دوره 2، شماره 41، بهار 1390، صفحه 53-62

سمیه رمضان ماهی؛ سیدمحمد فدوی؛ حسن بلخاری


237. ماهیت دیبای شوشتر از منظر منابع مکتوب ( خاستگاه، مراکز تولید، نقش و کاربرد)

دوره 3، شماره 45، پاییز 1390، صفحه 53-62

احسان پورابریشم؛ فریناز فربود


240. تأملی بر تنوع مضامین هنری و منشأ کاشی‌های قاجاری تکیۀ معاون-الملک کرمانشاه

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 53-64

محمد ابراهیم زارعی؛ یداله حیدری باباکمال


242. جلوه‌های هنری در تزیینات کاشی‌کاری مدرسة خان شیراز

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 53-64

الناز قرائتی؛ سید هاشم حسینی؛ حسین پورنادری


247. تزئینات گره چینی در بناهای محله خانه بر ماسوله

دوره 19، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 55-66

حسن ستاری ساربانقلی؛ سعید حسن پور لمر


248. کارکردهای طراز در دوره فاطمیان

دوره 21، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 55-64

فریده طالب پور