تعداد مقالات: 501
252. تأملی بر تنوع مضامین هنری و منشأ کاشی‌های قاجاری تکیۀ معاون-الملک کرمانشاه

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 53-64

محمد ابراهیم زارعی؛ یداله حیدری باباکمال


254. جلوه‌های هنری در تزیینات کاشی‌کاری مدرسة خان شیراز

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 53-64

الناز قرائتی؛ سید هاشم حسینی؛ حسین پورنادری


256. پیدایش، شکوفایی و افول سفال لاجوردینه

دوره 25، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 53-64

عباس اکبری؛ امیر حسین چیت سازیان؛ انسیه سادات موسوی ویایه


260. تزئینات گره چینی در بناهای محله خانه بر ماسوله

دوره 19، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 55-66

حسن ستاری ساربانقلی؛ سعید حسن پور لمر


261. کارکردهای طراز در دوره فاطمیان

دوره 21، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 55-64

فریده طالب پور


265. به سوی راهکاری برای طراحی فرهنگ محور

دوره 2، شماره 42، تابستان 1390، صفحه 57-66

علیرضا اژدری؛ امیرمسعود فریدی زاد؛ پارسا کامه خوش


266. بیان‌هایی پیرامون شناخت تعامل فرهنگ و طراحی (محصول)

دوره 2، شماره 43، تابستان 1390، صفحه 57-68

سیدرضا مرتضایی


267. بررسی آثار سفالین پیکاسو با نگاهی به سفال های کهن

دوره 4، شماره 47، بهار 1391، صفحه 57-66

مهرنوش شفیعی سرارودی


268. تکوین معیارهای زیبایی‌شناسی صفحات وب ایران

دوره 19، شماره2، تابستان 1393، صفحه 57-68

سمیه مهریزی‌ثانی؛ محمد خزایی


270. مواجهه‌ی گفتمان هنری و اقتصادی در هنرهای تجسمی

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 57-64

مریم بختیاریان


272. نقش رجوع به معیارها در ایده پردازی حسن محور

دوره 25، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 57-64

مهناز احتشامی؛ فرهنگ مظفر؛ احمد امین پور؛ احمدرضا اخوت


273. بررسی مضامین تصویری کاشی های نقش برجسته موجود در تالار اصلی کاخ موزه گلستان*

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 59-72

صمد سامانیان؛ محمود میرعزیزی؛ ابوالفضل صادقپور فیروزآباد


274. ساخت لعاب زرین فام ایرانی بر اساس کتاب «جواهر نامه نظامی»

دوره 20، شماره 1، بهار 1394، صفحه 59-66

سید محمد میرشفیعی؛ مهدی محمدزاده


275. زبان بصری مَحاجِر در کوفی تزیینی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 59-72

فرناز معصوم زاده جوزدانی؛ حسنعلی پورمند؛ محمد خزایی