تعداد مقالات: 506
56. شاهنامه قرچقای خان (شاهنامه ویندزور)

دوره 3، شماره 45، پاییز 1390، صفحه 13-22

مهدی حسینی


57. مطالعه ای بر نقوش هندسی تزیینات معماری در مساجد گناباد، ملک زوزن و فریومد

دوره 17، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 13-22

10.22059/jfava.2013.29609

مهسا خوارزمی؛ محمود طاووسی؛ حسنعلی پورمند؛ جواد نیستانی


58. گوپت و شیردال در خاور باستان

دوره 17، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 13-22

10.22059/jfava.2013.30063

صدرالدین طاهری


64. پدیدارشناسی رنگ در نقاشی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 13-22

10.22059/jfava.2018.231347.665634

محمدرضا ابوالقاسمی


65. گذر معنا از نگاره به فرانگاره

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 13-20

10.22059/jfava.2018.247522.665824

مازیار زند؛ سعید زاویه؛ امیر نصری


71. بداهه سازی در هنر نقاشی و تصویر سازی

دوره 2، شماره 44، پاییز 1390، صفحه 15-22

سیدمحمد فدوی؛ اصغر کفشچیان مقدم


72. جـایگاه "خط منحنی" در نقوش ایرانـی

دوره 3، شماره 46، پاییز 1390، صفحه 15-22

امیر فرید


73. سیر تحول ویژگی‌های نقوش ظروف سفالین تمدن حصار

دوره 4، شماره 50، پاییز 1391، صفحه 15-22

10.22059/jfava.2012.28934

پریسا رضایی؛ سید ابوتراب احمدپناه


75. هنر آبستره و حذف روایت

دوره 19، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 15-24

10.22059/jfava.2014.55416

ویدا فرهمند؛ سعید حقیر