تعداد مقالات: 442
77. پژوهشی بر برندسازی استراتژیک شهری، مطالعة میزان اثربخشی و طرح هویت بصری آن

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 15-26

سیمین خضریان؛ صداقت جباری؛ مصطفی اسداللهی


79. خوانش عکس، به مثابه هرمنوتیکِ امر خصوصی

دوره 2، شماره 43، تابستان 1390، صفحه 17-24

محمد حسن پور؛ علیرضا نوروزی طلب


80. تفاوت های طراحی در چند رسانه ای

دوره 4، شماره 47، بهار 1391، صفحه 17-24

یاسمن باقی


81. بررسی نقشمایه های مردانه در تمدن ایلام (از اوایل هزاره سوم تا اواسط هزاره اول ق م)

دوره 19، شماره2، تابستان 1393، صفحه 17-26

ابوالقاسم دادور؛ علی صادقی طاهری


83. پژوهش کنش محور در قلمرو هنر، جنبشی نوین در روش شناسی پژوهشی

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 17-28

مهناز محمدزاده میانجی؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ حسین سرپولکی


89. اثربخشیِ سبک‌هایِ هُنریِ پس از سده‌یِ بیستم بر معماریِ تندیس‌وارِ معاصر

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 19-28

محمد حبیبیِ سوادکوهی؛ حسین بحرینی؛ ایرج اعتصام


90. تاثیر فرهنگ جامعه و کارکرد اثر در شکل گیری کالبد و تزیینات معماری در بناهای زندیه با نگاهی بر عمارت دیوانخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

مریم شیروانی


91. مطالعه و بررسی اصول ترکیب بندی در بشقاب¬های شکار ساسانی

دوره 18، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-14

حمیده یسن زاده؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ رضا افهمی


92. بررسی آرایه خورشید در صنایع دستی و تزیینات معماری یزد

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-17

حمید بهداد؛ بهنام جلالی جعفری


93. تجلی سیمرغ در هنر سفالگری دوران اسلامی‌ ایران

دوره 18، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-19

سیدهاشم حسینی


95. جستاری در باب نمود پیکر انسان در هنر معاصر، با تأکید بر نظریات بودریار

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 9-20

مینا محمدی وکیل؛ حسن بلخاری قهی


96. بررسی هرمنوتیک پل ریکور و تأویل مخاطب از اثر هنری با تکیه بر عنوان

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 19-26

پروانه رجبی نژاد؛ منصور حسامی


98. بازخوانی نقاشی سقاخانه از منظر هرمنوتیک گادامر

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 21-30

عباس ایزدی؛ محمدکاظم حسنوند


99. ماهیت فضا و زمان در آثار چند رسانه ای کتی پاترسون

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-30

راضیه مختاری دهکردی؛ احمد نادعلیان؛ محسن مراثی


100. اثر هنری به‌مثابه کالای هنری در مواجهه با امر تکنولوژیک

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 21-28

محمدرضا باقری لری؛ نادر شایگان فر؛ اصغر کفشچیان مقدم