تعداد مقالات: 442
126. کارستان هنری محمد باقر

دوره 20، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 27-37

یعقوب آژند


127. جهانی شدن رسانه‌ها و طراحی گرافیک

دوره 21، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 27-38

عبدالعلی باقری؛ کامران افشارمهاجر


128. تحلیل فرم و ترکیب‌بندی در خط نستعلیق بر اساس اصول نظریه گشتالت

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 27-36

حسین رضوی فرد؛ حسنعلی پورمند؛ رضا افهمی


131. زندگی و آثار علی اشرف

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 29-38

یعقوب آژند


132. بررسی مفاهیم ذهنی و تاثیر آن در خلق فضاهای عینی هنر

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-38

مرجان محمدی؛ بهزاد سلیمانی


133. ویژگی های اژدها در نگارگری عصرصفوی با تأکید برتوصیفات فردوسی در شاهنامه

دوره 4، شماره 49، پاییز 1391، صفحه 31-44

بهاره براتی؛ اصغر کفشچیان مقدم


135. مطالعه تطبیقی «بُرنُس» جامه ی دوره اسلامی با پوشاک مشابه قبل از اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

محمد رضا شیروانی


138. زمینه‌مندی اجتماعی- فرهنگی موضوعات و آثار در پژوهش‌های تطبیقی هنر

دوره 18، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-15

مقداد جاوید صباغیان؛ سید سعید سید احمدی زاویه؛ اسماعیل بنی اردلان


139. تحلیل پدیدارشناختی واقعیت افزوده به‌مثابۀ رسانه در هنر معاصر (هنر واقعیت افزوده در دوسالانۀ ونیز و استانبول 2011)

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 21-30

ریحانه رفیع زاده اخویان؛ اصغر جوانی؛ محمد جواد صافیان


140. شناخت و بررسی مضامین و نقوش تزیینی سنگ قبور شهرستان دره‌شهر در استان ایلام

دوره 21، شماره 1، بهار 1395، صفحه 23-35

اکبر شریفی نیا؛ مجید ساریخانی؛ عباس دولت‌یاری؛ نعیمه قائمی


141. نقش خاندان قرچغای‌خان در پیشبرد هنرهای مکتوب قرن یازدهم شهر مشهد

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 27-38

ابوذر ناصحی؛ سید محمد فدوی


142. شیوه تبریز مکتب ترکمان

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 29-40

یعقوب آژند


144. پژوهشی برای معرفی جلد اول گلچین اسکندر سلطان813 ه.ق متعلق به بنیاد گلبنکیان پرتغال

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 31-38

شیرین نظریزاده دهکردی؛ ابوتراب احمدپناه؛ حانیه بیجندی


145. مقایسه انگاره‌های شهریاری در چند نگاره از شاهنامه عمادالکتاب از منظر رودلف آرنهایم

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 31-40

آمنه مافی تبار؛ فاطمه کاتب؛ منصور حسامی کرمانی


146. خوانش رویکرد اسطوره‌سنجی نزد ژیلبردوران، با نگاهی به "زیورآرایه های باغ ایرانی"

دوره 24، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 31-42

شقایق چیت ساز؛ احمد ندایی فرد؛ بهمن نامور مطلق


148. تنوع خط کوفی در کتیبههای سفال سامانی (قرن سوم تا پنجم هجری قمری)

دوره 2، شماره 42، تابستان 1390، صفحه 33-44

صداقت جباری؛ فرناز معصوم زاده


149. مدیریت تولید هنر در دوره هخامنشی

دوره 2، شماره 44، پاییز 1390، صفحه 33-40

علیرضا هژبری نوبری؛ ماهیار طاووسی؛ محمود طاووسی؛ فرهنگ خادمی ندوشن