بررسی سبک شناختی هنر شمایل نگاری بیزانسی

دوره 4، شماره 48، خرداد 1391، صفحه 39-48

10.22059/jfava.2012.24690

حبیب الله آیت اللهی؛ طیبه بهشتی


مجسمه های گچی سلجوقی

دوره 20، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 39-50

10.22059/jfava.2015.55508

حسین ابراهیمی ناغانی؛ پدرام قربانی


تأملاتی بر چرایی پیدایش عکاسی و سرآغاز آن

دوره 21، شماره 2، آذر 1395، صفحه 39-46

10.22059/jfava.2016.59643

زانیار بلوری؛ محمد ستاری


خوانشی بر نقاشی‌های دیواری حمام مهدی‌قلی‌بیگ مشهد

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 39-52

10.22059/jfava.2017.223856.665571

علیرضا شیخی؛ مینا دشتبانی ملک آبادی


تنوع نقوش گیاهی در نقاشی دیواری عصر زندیه در شیراز

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 43-52

10.22059/jfava.2017.61009

فرشته السادات میرشمسی؛ محمدصادق میرزاابوالقاسمی؛ فتح‌اله زارع‌خلیلی


الگوهای فراز و فرود در آفرینش هنری

دوره 1، شماره 38، تیر 1388، صفحه 45-54

معصومه محمدزاده


بررسی تطبیقی هنرهای تزیینی داخل کاخ صاحبقرانیه و بناهای روسیه قرن18و19میلادی*

دوره 18، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-13

10.22059/jfava.2013.36270

فائزه محمدی حاجی¬آبادی؛ حبیب¬الله آیت¬اللهی؛ علی اصغر فهیمی فر