تعداد مقالات: 501
202. شناخت دلایل بازطراحی لوگو در طول عمر برند

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 41-52

الهام الیاسی؛ کامران افشار مهاجر؛ زاهد شفیعی


205. گاهنگاری و تحلیل موضوعی نقوش گچی نویافته‌ در اطاق منقوش خانه میرمیران (ورزنه‌، اصفهان)

دوره 25، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 41-54

محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ شادی کلانتر؛ زینب هادی


208. بازنمایی قزلباش‌ها در نگاره‌های شاهنامه طهماسبی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 43-52

عباس ایزدی؛ محمد خزایی؛ حسنعلی پورمند


210. ارزیابی تطبیقی تأثیر لوگو از منظر نشانه‌شناسی بر نگرش مشتریان به برند

دوره 24، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 43-50

فرزانه فلاحی؛ بهزاد سلیمانی


211. تبیین جایگاه اجتماعی هنرمندان عصر صفوی بر اساس آرا آرنولد هاوزر

دوره 25، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 43-52

اکرم نجفی پور؛ فریده طالب پور


212. عکاسی قاجار: نگاه شرقی، نگاه غربی

دوره 2، شماره 42، تابستان 1390، صفحه 45-56

مهدی عراقچیان؛ محمد ستاری


213. جام شوش، جامی پر از رمز و راز

دوره 2، شماره 43، تابستان 1390، صفحه 45-56

فرانک کبیری؛ بهاره براتی


214. قالی های ایرانی و اسامی غیر ایرانی

دوره 3، شماره 45، پاییز 1390، صفحه 45-52

نازیلا دریایی


215. جلوه هایی ناب از هنر سفالگری عصر قاجار

دوره 4، شماره 47، بهار 1391، صفحه 45-55

سیدهاشم حسینی


217. گاهنگاری سفال مینایی براساس نمونههای کتیبه دار

دوره 20، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 45-56

ملیکا یزدانی؛ حسین احمدی؛ سید محمدامین امامی؛ مهناز عبدالله خان گرجی


218. بررسی تصویر انسان در ابریشمینه های آل بویه و سلجوقی

دوره 3، شماره 46، پاییز 1390، صفحه 47-54

فریده طالب پور؛ سوسن خطایی


220. ارزش شناختی در عکاسی

دوره 21، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 47-54

هادی آذری ازغندی؛ حسنعلی پورمند


221. هویت بصری شهری در حیطه ی طراحی گرافیک

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 47-56

صداقت جباری؛ سیمین خضریان


223. کارستان هنری ولی‌جان تبریزی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 47-56

سولماز امیرراشد


224. مقایسه تطبیقی بانددِسینه های فرانسه و بلژیک از لحاظ بصری

دوره 25، شماره 1، بهار 1399، صفحه 47-60

مصطفی گودرزی؛ یاسمن امامی


225. خوانشی نشانه شناختی از یک رویای شاهانه

دوره 25، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 47-56

آذین حقایق؛ مهناز شایسته فر؛ فرزان سجودی